تماس با ما

contact

مهد کودک

اطلاعات تماس

آدرس:
ایران - کرج - خیابان شهی بهشتی- مهد کودک گلها کرج خیابان شهید بهشتی 12345 ایران

تلفن: 555-555-1212

موبایل: 555-555-1212

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

درباره مهد کودک

يکى از مهم ترين مسائل هر کودک آنست که بتواند از منابع اجتماعى استفاده کند و وظايف شخصى خود را به راحتى انجام دهد. رسيدن به اين هدف از برنامه هاى اصلى ماست .آگاهي و همراستا شدن والدين و برطرف کردن دغدغه هاى آنها جزء برنامه هاى اصلى مهد ماست چرا که معتقديم پايه ريز اصلى بچه ها خانواده ها هستند

ما همیشه مواظب کودکان دلبند شما هستیم
twittergallerycontact