به مـهد کـودک گلــها خوش آمــدید

ما کارمان را با هدف ارائه تازه ترين روشهاى آموزش قبل از دبستان به کودکان و تحت نظارت سازمان بهزيستى شروع کرديم چون بر اين اعتقاديم که 75 % از رشد کيفي مغز در هفت سال اول زندگي شکل مى گيرد و کودکانى که در دوران خردسالى از آموزشهاى مناسب بهره مند بوده اند به مراتب کودکان باهوش تر و توانا ترى هستند در ضمن براى مادرها و پدرها جلسات ماهيانه آموزشى خانواده بر گزار مى شود
                                                                                                                          مطالعه بیشتر

 
 
 
 
 
ما همیشه مواظب کودکان دلبند شما هستیم
twittergallerycontact